• 6:00-8:15 Powitanie dzieci w żłobku, zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, zabawy indywidualne oraz w małych grupach, zabawy integrujące grupę.

 • 8:15-8:30 Czynności higieniczno-porządkowe.

 • 8:30-9:00 Śniadanie. Karmienie i pomoc przy spożywaniu posiłku. Rozwijanie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

 • 9:00-9:15 Czynności pielęgnacyjno – higieniczne po posiłku.
 • 9:15-10:00 Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, organizowanie zabaw twórczych i ruchowych zgodnie z tematyką zajęć, zabawy dowolne.
 • 10:00-10:15 Drugie śniadanie.
 • 10:15-10:30 Czynności higieniczno-porządkowe.
 • 10:30-11:15 Spacer, zabawy na placu zabaw.
 • 11:15-11:30 Czynności higieniczno-porządkowe.
 • 11:30-12:00 I i II danie. Karmienie i pomoc przy spożywaniu posiłku. Rozwijanie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.
 • 12:00-12:15 Czynności higieniczno-porządkowe.
 • 12:15-14:00 Wypoczynek na leżakach, słuchanie muzyki relaksacyjnej, kołysanek. Czytanie przez opiekunkę książek.
 • 14:00-14:15 Czynności higieniczno-porządkowe.
 • 14:15-14:30 Podwieczorek
 • 14:30-16:00 Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, indywidualne lub w małych grupach, zabawy konstrukcyjno-manipulacyjne oraz ćwiczące motorykę małą.
Skip to content