ZAJĘCIA PLASTYCZNE

Zajęcia plastyczne pełnią rolę terapeutyczną, uczą cierpliwości i samodzielności. U wszystkich dzieci zajęcia plastyczne rozwijają wyobraźnię, pobudzają fantazję, uczą zachowań społecznych. Poprzez działanie i tworzenie dziecko wyraża siebie i jest to niezwykle ważny i drogocenny  moment informacji o nim.

Skip to content