ADAPTACJA- Zabawy Dowolne

Adaptacja w żłobku to proces pomagania dziecku w przystosowaniu się do nowego środowiska. Polega na zapoznawaniu go z nowymi ludźmi, miejscami i rzeczami, z którymi zetknie się w swoim codziennym życiu. Pomaga mu to poczuć się bardziej komfortowo oraz również zapewnia poczucie bezpieczeństwa i stabilności.

Skip to content