WAŻNE OGŁOSZENIE

INFORMACJA

Zmiana stawki opłaty stałej od 01.01.2023 roku.

Drodzy rodzice/ opiekunowie prawni w dniu 28 września 2022 roku Rada Miejska Aleksandrowa Kujawskiego podjęła UCHWAŁĘ NR LIV/417/22 zmieniającą UCHWAŁĘ NR XLIX/381/22 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt w żłobku oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim w Aleksandrowie Kujawskim.

Informuję, że od dnia 01 stycznia 2023 roku opłata za pobyt dziecka w żłobku wynosić będzie 700 zł miesięcznie.

Opłata tytułem wyżywienia w żłobku pozostaje bez zmian.

                                                       Dyrektor Żłobka Miejskiego                                                          mgr Agnieszka Szynkiewicz  

   

Skip to content